Utvecklingsnätverket för kommunalt ungdomsarbete Kanuuna (Kanonen)

Kanonen är intressebevakare av kommunalt ungdomsarbete och tjänar ungdomsarbetare i hela landet. Kanonens mål som huvudgenomförare av kompetenscentret för kommunalt ungdomsarbete är att stärka kompetensen och samarbetet på området, öka kännedomen om arbetet och producera information samt utveckla och skapa en modell för utvärdering av ungdomsarbete.

Bakgrunden är ett nätverk och flera år av arbete

Bakgrunden till Kompetenscentret Kanonen är ett närverk som grundades av cheferna för ungdomsväsendet år 2006. I utvecklingsnätverket ingick i början ungdomsväsendet i de tio största städerna, men nätverket fick nya medlemmar i rätt snabb takt. År 2017 hörde 28 orter med över 40 000 invånare till Kanonen. När Kanonen våren 2018 valdes till ett av kompetenscentren för ungdomsarbete på riksplan blev det möjligt att utöka utvecklingsarbetet även till mindre orter. Därefter har Kanonen erbjudit sina tjänster, exempelvis utbildning, seminarier och kamratnätverk till alla kommuners ungdomsarbetare.

I form av en sammanslutning på den andra perioden

Kanonens första period som kompetenscenter utgick vid utgången av 2019. Verksamheten fick fortsättning när undervisnings- och kulturministeriet valde Kanonen till ett av kompetenscentren även för perioden 2020–2023. Under pågående period görs arbete för kommunernas ungdomsarbetets bästa i form av en sammanslutning av sex aktörer. Sammanslutningens administration sköts i Lahtis. Kompetenscentrets verksamhet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

En sammanslutning bestående av

  • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (Juvenia)
  • Ungdomsforskningssällskapet rf
  • Koordinaatti (Uleåborgs stad)
  • MIELI ry
  • Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf
  • För den totala utvecklingen ansvarar Kanonen (Lahtis stad).

Kanonen deltar även i Nuoska - kompetenscentret för ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar.