Styrgruppen

Kanuunas styrgrupp på sju personer planerar och koordinerar verksamheten enligt kommunernas önskemål och behov, tillsammans med kompetenscentrumets personal.

Styrgruppen har permanenta medlemmar från Lahtis, Helsingfors och Uleåborg, samt tre växlande medlemmar. De växlande medlemmarnas mandatperiod är två år, vartannat år byts en medlem och vartannat år två medlemmar. Verksamhets- och finaniseringsplanerna som görs upp i styrgruppen justeras i Kanuuna-seminariet, i vilket ledarna för ungdomsväsendet i Kanuuna-städerna och representanter för ungdomsverksamheten i de mindre kommunerna deltar.

Kanuunas styrgrupp år 2023

Katariina Soanjärvi (ordförare)
+358 50 350 7939
katariina.soanjarvi@jkl.fi

Jouni Kivilahti
+358 50 518 4492
jouni.kivilahti@lahti.fi

Pia Fraktman
+358 404 882 901
pia.fraktman@kokkola.fi

Nina Jorkama
+358 40 550 0580
nina.jorkama@porvoo.fi

Marjut Nurmivuori
+358 44 703 9767
marjut.nurmivuori@ouka.fi

Mikko Vatka
+358 931 071 252 ja +358 40 679 1606
mikko.vatka@hel.fi

Mirja Karppanen
+358 50 511 4994
mirja.karppanen@kaarina.fi