Nätverken

Kanonen (Kanuuna) har flera utvecklingsnätverk för yrkesfolk inom ungdomsarbetet, vart och ett med ett eget utvecklingsmål. För de flesta är det en av arbetsformerna för ungdomsarbetet. I nätverken träffar yrkesfolk från olika delar av Finland varandra och delar erfarenheter och god praxis med sina kollegor. Målet är att så många som möjligt genom nätverken ska hitta grupper för kollegialt stöd till stöd för sitt arbete och ska kunna delta i utvecklingsarbetet.

Före coronan träffades de som är med i nätverken ansikte mot ansikte i nätverksträffar, som hölls på alternerande orter 1–2 gånger per år. För närvarande samlas alla nätverk online via Teams och Discord på Kanonens server Osaajat online-kanalen. De planerade hybridmötena kommer att möjliggöra deltagande på båda sätten i sinom tid.

Verkosto kuvaukset

+16–nätverket

+16-nätverket är till för ungdomsarbetare som är intresserade av att utveckla fritidsverksamheten för över 16-åringar.

Nätverket för medarbetare i allaktivitetslokaler

I nätverket för medarbetare i allaktivitetslokaler diskuteras bland annat hur olika aktörer kan samarbeta i allaktivitetslokalerna. Här kan alla som arbetar med unga i allaktivitetslokaler delta.

Beredskapsnätverket för ungdomsarbete

Beredskapsnätverket för ungdomsarbete utvecklar verksamhet kring effektiverat ungdomsarbete och beredskapsplanering. I nätverket deltar ungdomsarbetare från kommuner och kyrkan.

Ett nätverk för förebyggande rusmedelsarbete

Nätverket är särskilt avsett för dem som arbetar med förebyggande rusmedelsarbete bland ungdomar, men även andra yrkeskunniga inom ungdomsarbetet kan enligt sitt eget intresse delta i mötena.

Ett nätverk i en värld under förändring

Nätverket tar upp varierande teman och fenomen såsom teknologisk revolution, skärpt ton i nätdiskussioner eller förändringar i arbetslivet.

Gemensamt spelnätverk

I nätverket utvecklas allt slags spelande till metoder för ungdomsarbete. Nätverket binder tillsammans olika spel, från biljard till brädspel och e-sport till spelhusverksamhet.

Jämlikhet

Nätverket består av ungdomsarbetare i vars arbetsbeskrivning det i större utsträckning än vanligt ingår ärenden som har att göra med jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Ledarnätverket

Vid möten av ledarnätverket, Kanuuna- och Teemaseminarierna, samlas ledarna för Kanuuna-städernas ungdomsverksamhet och företrädare för de mindre kommunerna.

Nätverk för kulturellt ungdomsarbete

I nätverket begrundar man tidsenliga fenomen, teman och känslor kring kulturellt ungdomsarbete, i uppmuntrande kamratanda med mentorer.

Små kommuner

Nätverket för ungdomsarbetare inom små och glesbefolkade kommuner är ett forum för kollegialt stöd för dem som jobbar ensamma eller kämpar med knappa resurser inom det kommunala ungdomsarbetet.

Ungdomsarbete i offentliga utrymmen

Nätverket för ungdomsarbete i offentliga utrymmen sammanför ungdomsarbetare som arbetar i kommersiella lokaler, såsom köpcentrum eller servicestationer.

Ungdomsarbete i skolorna

Nätverket är avsett för alla som arbetar med ungdomsarbete i skolor.

Nätverk för utvärdering och dokumentering

Inom nätverket tas ett nytt dokumentationssystem fram för ungdomsarbetet, och samordning planeras av de olika utvärderingsmodellerna och den information som samlas in i det elektroniska systemet.