Grupper

Kanonens diskussionsgrupper svarar på behovet av kamratstöd för yrkesfolk inom ungdomsarbetet, då behovet uppstår. Med tiden kan en del grupper utvecklas till permanenta utvecklingsnätverk, och en del slutar när det inte längre finns behov av dem. Varje grupp har en egen ledare. Ledarna är ofta externa från Kanonen och har särskild kompetens relaterad till ämnet i sin egen grupp.

En av våra diskussionsgrupper riktar sig till svenskspråkiga. Gruppen Ungdomsarbete på svenska leds av ungdomsarbetare Karin Rejman från Borgå. Diskussionerna hålls online via Teams och Discord på Kanonens server Osaajat online-kanalen. Diskussionscirklarnas tidtabeller, ämnen och eventuella länkar för deltagande i Teams ingår i nyhetsbrevet. Informationen finns också i evenemangskalendern.

Det svenskspråkiga materialet finns i materialbanken, i mappen Ungdomsarbete på svenska.

Andra för närvarande aktiva grupper

  • Tipskliniken för förebyggande rusmedelsarbete
  • Specialungdomsarbetets grupp
  • Gruppen Finlandsmodellen för hobbyverksamhet
  • Gruppen för ledare inom flexibel grundläggande utbildning
  • Gruppen för det kulturella ungdomsarbetet
  • Ungdomsgård och ungdomslokalarbete
  • Gruppen för de som bedriver ungdomsarbete på andra stadiet
  • Gruppen för sexualundervisning
  • En förstärkare för den mentala hälsan
  • Gruppen för ungdomsinformation och -rådgivning.