Yleistä

Kanuunalla on useita nuorisotyön ammattilaisille suunnattuja kehittämisverkostoja, joista jokaisella on oma kehittämiskohteensa. Useimmilla se on jokin nuorisotyön työmuodoista. Verkostoissa ammattilaiset eri puolilta Suomea tapaavat toisiaan jakaen kokemuksia ja hyviä käytänteitä vertaistensa kesken. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni löytää verkostoista omaa työtään tukevia vertaisareenoita ja pääsee osalliseksi kehittämistyöhön.

Verkostotapaamisten ja Osaajat online -keskustelutuokioiden ajankohdista ja aiheista saat tietoa uutiskirjeestä, verkostojen omilta sivuilta ja tapahtumakalenterista. Tervetuloa mukaan verkostojen toimintaan!

Verkosto kuvaukset

+16-verkostoon ovat tervetulleita kaikki yli 16-vuotiaille suunnatun vapaa-ajantoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet nuorisotyöntekijät.
Verkostossa kehitetään nuorisotyön arviointia ja mietitään eri tavoin kerättävän tiedon yhteensovittamista.
Verkosto on tarkoitettu erityisesti ehkäisevää päihdetyötä nuorten parissa tekeville, mutta tapaamisiin voivat osallistua oman kiinnostuksensa mukaan muutkin nuorisotyön ammattilaiset.
Johtamisen verkoston tapaamisissa, Kanuuna- ja Teemaseminaareissa, kokoontuvat Kanuuna-kaupunkien nuorisotoimien johtohenkilöt ja pienten kuntien edustajat.
Verkosto kokoaa yhteen julkisissa tiloissa, kuten kauppakeskuksissa, kaduilla, huoltoasemilla tai vaikkapa raiteilla nuorisotyötä tekeviä ammattilaisia.
Monitoimitilojen työntekijöille suunnatussa verkostossa tarkastellaan muun muassa eri toimijoiden välistä yhteistyötä monitoimitiloissa. Mukaan voivat tulla kaikki monitoimitiloissa nuorten parissa työskentelevät.
Muuttuvan maailman torilla käsitellään vaihtuvia aiheita, ajankohtaisia teemoja ja pinnalla olevia ilmiöitä nuorisotyön näkökulmasta.
Verkosto on tarkoitettu kaikille nuorisotyötä kouluissa tai oppilaitoksissa tekeville.
Verkosto tarjoaa vertaistuellisen foorumin yksin tai hyvin pienin resurssein kunnallisessa nuorisotyössä kamppaileville.
Verkosto kehittää toimintoja tehostetun nuorisotyön ympärille. Verkostossa on mukana kuntien ja kirkon nuorisotyöntekijöitä.
Verkoston muodostavat sellaiset nuorisotyöntekijät, joiden työnkuviin kuuluu tavallista enemmän yhdenvertaisuuteen ja ihmisoikeuksiin liittyviä asioita. 
Verkostossa kehitetään kaikenlaista pelaamista nuorisotyön välineenä. Verkosto nivoo yhteen erilaiset pelit biljardista lautapeleihin ja e-sportista pelitalotoimintaan.