Arviointi ja dokumentointi

Verkoston tapaamisissa pohditaan nuorisotyön arviointia ja dokumentointia sekä eri tavoin kerättävän tiedon yhteensovittamista. Monet verkoston jäsenistä on aktiivisesti mukana myös Facebook-ryhmässä nimeltä Kansallinen nuorisotyön dokumentointi. Vertaistuellisesta ryhmästä saa apua kuntien käytettävissä olevien sähköisten tilastointilomakkeiden kanssa.

Löydät Arviointi ja dokumentointi -verkoston vuosien varrella tuottamia ja tapaamisissa käytettyjä materiaaleja verkoston omasta materiaalipankista. Kyllin hyvän nuorisotyön arviointipakettiin liittyvät materiaalit, kuten kriteeristöt, löytyvät nyt arviointipaketin materiaalipankista.

09.02.2024

Uusi, suhdeteoriaan pohjautuva nuorisotyön kriteeristö valmistui viime syksynä. Sittemmin Kanuuna ja kriteeristöä työstänyt vertaiskehittämisryhmä on järjestänyt kunnille kriteeristökoulutuksia tilauksesta. Tammikuun loppuun mennessä…

09.01.2024

Toimintaan osallistuville nuorille suunnatun kyselyn valtakunnalliset tulokset viime syksyltä ovat kaikkien kiinnostuneiden tarkasteltavissa Looker Studio -verkkopalvelussa. Samassa paikassa ovat myös vuosien 2021 ja 2022…

05.12.2023

Kanuunan koordinoimat valtakuunnalliset kyselyt toteutettiin 16.10.–19.11. Toteutuksiin osallistuneet kunnat ovat saaneet Kanuunalta omat kuntakohtaiset raporttinsa jo toissa viikolla.

Kuntalaiskyselyn toteutukseen ilmoittautui 58…

20.10.2023

Kunnissa toteutettavat kyselyt avautuivat tämän viikon maanantaina 16.10. Toimintaan osallistuville nuorille suunnattu kysely toteutetaan 79 kunnan 285 nuorisotilassa ja toimintaan osallistumattomille suunnattu Kuntalaiskysely 58 kunnassa.…

08.09.2023

Tänä syksynä kunnilla on mahdollisuus hyödyntää toimintaan osallistuville nuorille suunnatun kyselyn lisäksi uutta kuntalaiskyselyä. Keskiviikkona 20. syyskuuta kello 13.00–14.00 järjestettävä infotilaisuus tarjoaa tietoa molemmista…

25.08.2023

Tänä syksynä ensimmäistä kertaa toteutettava kuntalaiskysely on suunnattu niille, jotka eivät osallistu toimintaan. Sen avulla kunnan on mahdollista kartoittaa, millaisia mielikuvia kunnan nuorisotyöhön liitetään ja selvittää syitä siihen,…

11.08.2023

Toimintaan osallistuville nuorille suunnattu kysely toteutetaan valtakunnallisesti tänä syksynä jo kolmatta kertaa. Kunnilta tulleiden toiveiden johdosta kysymyspatteristoon on tällä kertaa mahdollista lisätä maksimissaan viisi kappaletta…

12.05.2023

Kanuuna järjestää Itsearviointi ja Nuorisotyön kriteeristö -webinaarin torstaina 15.6. kello 10.00–12.00. Webinaari tarjoaa kertauksen itsearvioinnin periaatteisiin ja katsauksen alkuvuodesta valmistuneeseen Nuorisotyön kriteeristöön.…

23.02.2023

Arviointi ja dokumentointi -verkosto vaihtaa ajankohtaiset kuulumiset ja keskustelee tulevasta verkostotapaamisesta sekä Nuorisotyön kriteerien julkaisuwebinaarista. Keskustelua käydään 28.2. kello 13.00–14.00  Osaajat online…

23.02.2023

Auditointi- ja itsearviointimallin uusi Nuorisotyön kriteeristö on valmistunut ja sitä esitellään webinaarissa 16. maaliskuuta kello 12.00–13.00.

Webinaarissa tutustutaan kriteeristöön ja siihen kuuluviin uusiin materiaaleihin.…