Kalenteri

Kanuunan kalenterista saa tietoa nuorisotyön ammattilaisille suunnatuista tilaisuuksista, kuten koulutuksista, tapahtumista ja seminaareista. Kanuunan järjestämien tilaisuuksien lisäksi kalenteri sisältää tietoa myös muiden tahojen tarjonnasta. Nuorisotyöntekijöille erilaisia tilaisuuksia järjestävät toimijat voivat hyödyntää kalenteria laatimalla omia ilmoituksiaan.

Kanuuna ei vastaa kalenterissa olevien ilmoitustietojen sisällöistä. Vastuu ilmoituksen ja siinä mainitun tilaisuuden sisällöstä on kaikilta osin ilmoituksen jättäneellä tilaisuuden järjestäjätaholla. Kalenteria ylläpitää Kanuuna.

 
11.4.2024 12:00
 - 18.4.2024 16:00
Verkkokoulutus / Teams, Lohja

Seuraava Omin jaloin -koulutuksemme järjestetään paljon kiitosta saaneena, kaksiosaisena verkkokoulutuksena 11.4. ja 18.4.2024 klo 12-16.

Mitä on Omin jaloin -työskentely?

  • Menetelmä kartoittaa nuoren suojaavat ja riskitekijät puolistrukturoitujen tehtävien avulla yhdeksän elämän eri osa-alueen näkökulmasta.
  • Työskentely lisää nuoren ymmärrystä omien valintojen vaikutuksesta nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.
  • Menetelmä auttaa työntekijää muodostamaan kokonaiskuvan nuoren ja perheen tilanteesta ja toimii kartoittavan työn ja asiakasohjauksen tukena.
  • Menetelmä tukee systeemisen työotteen käyttöä asiakas- ja verkostotyössä

Menetelmää pystyy käyttämään kuka tahansa nuoren kanssa työskentelevä ammattilainen sosiaalihuollosta nuoriso-, järjestö- tai oppilashuoltotyöhön. Olennaista on, että työntekijällä on riittävästi aikaa (5-7 tapaamiskertaa) sekä avoin, kiinnostunut ja kunnioittava asenne nuorta kohtaan.

Koulutuksen hinta on 45e/osallistuja ja se sisältää lisäksi Omin jaloin -työkirjan digitaalisen version. Mikäli orgaisaatiosta osallistuu yli 10 henkilöä, tarjoamme ryhmäalennuksen hintaan 40e/hlö.  Opiskelijat 20e/hlö.

Ilmoittautuminen koulutukseen aukeaa 15.2. klo 8.