Arviointipaketti

Miten voi tietää, onko tehty nuorisotyö ollut tarpeeksi hyvää? Voiko kohtaamista, luottamuksen rakentamista ja nuorten rinnalla kulkemista mitata, sanoittaa tai määritellä? Kyllä voi, ja sitä varten Kanuuna on koostanut arviointipaketin, jota kutsutaan Kyllin hyvän nuorisotyön arviointipaketiksi.

Kokonaisuus muodostuu kyselyistä, NUPS-prosesseista, laatukriteeristöstä ja määrällisestä tiedosta. Paketin sisältämät osa-alueet pohjautuvat nuorisotyön suhdeteoriaan. Kunnat voivat ottaa käyttöönsä yhden tai vaikka kaikki osa-alueet ja hyödyntää niitä omassa kehittämistyössään.

Pitkäjänteisen työn tuloksena syntynyt paketti kehittyy edelleen. Tuoreimmat tiedot saat 9.1.2024 päivitetystä Sway-esityksestä.

Löydät arviointipakettiin liittyvät tiedostot Materiaalipankistamme