Kuntakohtaisia kysymyksiä toimintaan osallistuvien nuorten kysymyspatteristoon

Lähettänyt nuorisokanuunaV2 Pe, 08/11/2023 - 07:15

Toimintaan osallistuville nuorille suunnattu kysely toteutetaan valtakunnallisesti tänä syksynä jo kolmatta kertaa. Kunnilta tulleiden toiveiden johdosta kysymyspatteristoon on tällä kertaa mahdollista lisätä maksimissaan viisi kappaletta kuntakohtaisia kysymyksiä.

Kanuuna kääntää yhteiset kysymykset jälleen myös ruotsiksi ja englanniksi. Jos kunta haluaa kieliversiot myös omista kuntakohtaisista kysymyksistään, vastaa se niiden käännöksistä itse. Kuntakohtaiset kysymykset mahdollisine käännöksineen toimitetaan Kanuunalle samalla lomakkeella, jolla ilmoittaudutaan mukaan kyselyn toteutukseen. Kuntakohtaisia kysymyksiä kannattaa alkaa jo miettiä, sillä lomake julkaistaan edellisvuosien tapaan Kanuuna uutiset -uutiskirjeessä syyskuussa. Nuorille kysely on auki 16.10.–19.11.2023.

Tänä vuonna kunnilla on mahdollisuus kysyä myös niiltä, jotka eivät osallistu toimintaan. Toimintaan osallistumattomia varten luvassa on oma kyselynsä, joka toteutetaan samaan aikaan toimintaa osallistuvien kyselyn kanssa. Lisää tietoa tulee seuraavissa uutiskirjeissä.

Palaa takaisin