Kanuuna-seminaari 2015 Kuopiossa

Suomen 27 suurimman kaupungin nuorisotoimien johto (1-2 henkilöä/kaupunki)  kokoontuu 12.-13.11.2015 Kuopiossa. Kanuuna-verkoston vuosikokousasioiden lisäksi seminaarin aiheina ovat mm. Hallitus, talous ja nuorisolaki, aiheeseen johdattelee Kari Sjöholm Kuntaliitosta.  Turvapaikanhakijat ja nuorisotyö osioon johdattelee SPR:n asiantuntija Emilia Fagerlund ja omista kokemuksistaan aiheen tiimoilta kertovat mm. Helsinki ja Oulu. Kanuuna-kaupunkien tunnuslukuihin voi tutustua niin seminaarissa kuin materiaalipankissa (Kanuuna-seminaarit, tunnusluvut).

Auditointi-verkosto kokoontuu Lahdessa 27.-28.10.2015

Auditointi-verkosto kokoontuu Lahdessa 27.-28.10.2015 vuosittaiseen tapaamiseen. Aiheina päivillä on mm. tutustumien uusiin Laatua! Tuloksia! -Katsaus nuorisotyön arviointiin ja YOUTH WORK -THE SELF AND PEER ASSESSMENT MODEL julkaisuihin ja uusittuun alueellisen nuorisotyön kriteeristöön. Tavoitteena päivillä on tuottaa yhteistä materiaalia mallin esittelyyn ja koulutuksiin niin omassa työyhteisössä kuin esim. oppilaitoksissa.

ACCESS-ARVIOINTIHANKE

Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskuksen ja IOM:n (International Organization for Migration) ACCESS –kumppanuushankkeen kohderyhmänä oli monikulttuuriset nuoret ja se pyrki edistämään nuorten halukkuutta osallistua yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun sekä parantaa nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia. Suomen lisäksi hanke toteutettiin Espanjassa, Ranskassa, Romaniassa ja Tsekin tasavallassa. ACCESS -hankkeen päärahoittaja on Euroopan Komissio.

Helsinki hakee kolmea nuorisotyön osaston osastopäällikköä sekä kehittämisosaston osastopäällikköä, hakuaika 2-17.8.

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus rakentaa Helsingistä nuorten kanssa kivan paikan. Vahvistamme nuorten kykyä toimia yhteiskunnassa ja muuttaa sitä. Yli 400 työntekijällä ja 60 toimipaikalla olemme Suomen suurin nuorisoalan toimija.

Haemme 1.1.2016 aloittavaan organisaatioomme

kolmea nuorisotyön osaston osastopäällikköä (työavain 24-66-15) sekä kehittämisosaston osastopäällikköä (työavain 24-67-15)

INTERACTION for ACTION

A conference where we work together to meet the challenges of local youth work

From Belgium to Bulgaria there are different forms of youth work.

From Georgia to Germany youth work use different methods.

From Ireland to Italy youth work face different challenges.

But the fact is that we have much more in common than what sets us apart! We all work to support young peoples personal and social development. We all know that this must be done together with young people, building on their active engagement and responsibility. We are all members of InterCity Youth!

Laatua! Tuloksia!

Laatua! Tuloksia! Katsaus nuorisotyön arviointiin -julkaisu on ladattavissa Kanuunan materiaalipankissa (Arviointi ja kehittäminen, Arviointi/auditointimateriaali). Julkaisu on osa Lappeenrannan nuorisopalveluiden hallinnoimaa Laatua nuorisotyöhön -hankkeen kehittämistyötä. Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuuna ja erityisesti Kanuunan kuntien nuorisotyöntekijöistä koostuva auditointiverkosto on ollut vahvasti mukana hankkeen kehittämistyössä.

KANUUNAN TUNNUSLUVUT

Kanuuna on kerännyt nuorisotyön tunnuslukuja useampina vuosina, mutta tunnuslukujen vertailtavuuden vaikeuden vuoksi lukuja on käsitelty vain kuntien ja Kanuunan sisäisessä kehittämistyössä. Nyt tunnuslukuja on kehitetty niin, että erikokoisten ja/tai eri nuorisotyön painotuksia toteuttavien kaupunkien tunnuslukujen vertailu on helpottunut. Kehittämistyö on vielä kesken, mutta uusimmat tunnusluvut löytyvät materiaalipankista pdf-muodossa (Kanuuna-seminaarit/ Tunnusluvut). Vuoden 2014 tunnuslukuja päivitetään ja täydennetään vielä elokuun 2015 aikana.

Sivut

Lue vanhoja uutisiä arkistosta!