INTERACTION for ACTION

A conference where we work together to meet the challenges of local youth work

From Belgium to Bulgaria there are different forms of youth work.

From Georgia to Germany youth work use different methods.

From Ireland to Italy youth work face different challenges.

But the fact is that we have much more in common than what sets us apart! We all work to support young peoples personal and social development. We all know that this must be done together with young people, building on their active engagement and responsibility. We are all members of InterCity Youth!

Laatua! Tuloksia!

Laatua! Tuloksia! Katsaus nuorisotyön arviointiin -julkaisu on ladattavissa Kanuunan materiaalipankissa (Arviointi ja kehittäminen, Arviointi/auditointimateriaali). Julkaisu on osa Lappeenrannan nuorisopalveluiden hallinnoimaa Laatua nuorisotyöhön -hankkeen kehittämistyötä. Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuuna ja erityisesti Kanuunan kuntien nuorisotyöntekijöistä koostuva auditointiverkosto on ollut vahvasti mukana hankkeen kehittämistyössä.

KANUUNAN TUNNUSLUVUT

Kanuuna on kerännyt nuorisotyön tunnuslukuja useampina vuosina, mutta tunnuslukujen vertailtavuuden vaikeuden vuoksi lukuja on käsitelty vain kuntien ja Kanuunan sisäisessä kehittämistyössä. Nyt tunnuslukuja on kehitetty niin, että erikokoisten ja/tai eri nuorisotyön painotuksia toteuttavien kaupunkien tunnuslukujen vertailu on helpottunut. Kehittämistyö on vielä kesken, mutta uusimmat tunnusluvut löytyvät materiaalipankista pdf-muodossa (Kanuuna-seminaarit/ Tunnusluvut). Vuoden 2014 tunnuslukuja päivitetään ja täydennetään vielä elokuun 2015 aikana.

Yhdenvertaisen ja monikulttuurisen nuorisotyön verkosto kokoontuu Hyvinkäällä

Yhdenvertaisen ja monikulttuurisen nuorisotyön verkosto kokoontuu Hyvinkäällä 18.-19.5.2015. Kutsu ja ohjelma löytyvät materiaalipankista. Yhdenvertaisen ja monikulttuurisen nuorisotyön verkosto on tarkoitettu Kanuuna-kuntien työntekijöille, joilla on omassa organisaatiossaan koordinoiva rooli liittyen monikulttuurisuus- ja yhdenvertaisuusteemaan. Kaupungista riippuen työnkuvat voivat olla verkoston jäsenillä hyvin erilaisia. Ota yhteyttä suvi.lappalainen@lahti.fi jos haluat mukaan verkostoon.

Alueellisen nuorisotyön laatukriteeristö -materiaali kommentoitavana

Lappeenrannan hallinnoiman hankeen Laatua nuorisotyöhön kriteeristötyöryhmä on saanut työstettyä  hankkeen projektisihteerin Taija Nöjdin johdolla kriteeristön kommentoitavaksi. Lue ja testaa, anna palautta taija.nojd (ät) lappeenranta.fi.  (anna palautetta vaikka sinulla ei olisi mahdollisuutta testata kristeeristöä käytännössä). Kriteerit ovat kommentoitavana ja testattavana 16.4 saakka, jonka jälkeen kriteeristöä muokataan kommenttien perusteella helpommin käytettävään muotoon.

Sivut

Lue vanhoja uutisiä arkistosta!