Monikulttuurisen ja yhdenvertaisen nuorisotyön koordinaattorit kokoontuvat Joensuussa

Monikulttuurisen ja yhdenvertaisen nuorisotyön koordinaattorit kokoontuvat Joensuussa 14.-15.3.2016. Päivillä kehitetään Ihmisoikeusliiton kanssa nuorisotyöntekijöille suunnattua ihmisoikeuskoulutusta sekä tutustutaan SPR:n Treenikehä -rasismiin puuttumisen malliin. Päivien kutsu ja ohjelma päivittyy materiaalipankkiin viikolla 8.

Verkosto on tarkoitettu työntekijöille, joilla on omassa Kanuuna-kaupungissaan jollain tavalla koordinoiva rooli monikulttuurisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä teemoissa. Jos haluat mukaan, ota yhteys suvi.lappalainen(ät)lahti.fi.

Nuorisotyö koulussa -verkosto on perustettu

Kanuuna-kaupunkien nuorisotyötä koulussa tekevät ovat perustaneet verkoston marraskuussa 2015 Kokkolassa. Verkosto haluaa jo nimellään korostaa sitä, että kyse on nuorisotyöstä jota tehdään koulussa, työn tavoitteissa tai menetelmissä ei ole mitään uutta.  Verkosto kokoontuu seuraavan kerran 17.-18.2. 2016 Porvoossa. Kutsu ja ohjelma lähtee Kanuuna-kaupunkeihin tammikuussa 2016. Kanuunan Nuorisotyö koulussa -verkosto järjestää vuoden 2016 aikana kaikille avoimen seminaari/koulutustilaisuuden, aika ja paikka vielä avoimet.

Verkostostosta voi lukea lisää materiaalipankista. 

Ihmisoikeusnäkökulmaa vahvistettava pakolaisuuskeskustelussa

Kunnallisia nuorisotyöntekijöitä tullaan kouluttamaan käsittelemään ihmisoikeuksia ja pakolaisuutta nuorten kanssa. Nuorisotyön tehtävä on kasvattaa näkemään maailma toisten silmin, sanovat kaupunkien nuorisotyön johtajat.

Suomeen on saapunut tänä vuonna lähes 30 000 turvapaikanhakijaa. Se on paljon. Monella paikkakunnalla keskustellaan nyt siitä, miksi meille on tullut niin paljon ihmisiä. Moni kansalainen on huolissaan siitä, miten oma kotipaikkakunta muuttuu.

Kanuuna ja Humak solmivat kumppanuussopimuksen

Sopimuksen tavoitteena on rakentaa Humakin järjestö- ja nuorisotyön yksikön ja Kanuunan välille yhteistyömalli, joka tuottaa lisäarvoa kaupunkimaisen nuorisotyön ja nuorisotyön osaamisen kehittämiselle, edistää tutkimus- ja kehittämistoimintaa Kanuuna-verkostoon kuuluvien kaupunkien nuorten parhaaksi, lisää oppilaitoksen ja Kanuuna-verkoston vuorovaikutusta, tehostaa kehittämisresurssien käyttöä, tiivistää yhteistyötä palvelutoiminnassa ja edunvalvonnassa.

Kanuuna-seminaari 2015 Kuopiossa

Suomen 27 suurimman kaupungin nuorisotoimien johto (1-2 henkilöä/kaupunki)  kokoontuu 12.-13.11.2015 Kuopiossa. Kanuuna-verkoston vuosikokousasioiden lisäksi seminaarin aiheina ovat mm. Hallitus, talous ja nuorisolaki, aiheeseen johdattelee Kari Sjöholm Kuntaliitosta.  Turvapaikanhakijat ja nuorisotyö osioon johdattelee SPR:n asiantuntija Emilia Fagerlund ja omista kokemuksistaan aiheen tiimoilta kertovat mm. Helsinki ja Oulu. Kanuuna-kaupunkien tunnuslukuihin voi tutustua niin seminaarissa kuin materiaalipankissa (Kanuuna-seminaarit, tunnusluvut).

Auditointi-verkosto kokoontuu Lahdessa 27.-28.10.2015

Auditointi-verkosto kokoontuu Lahdessa 27.-28.10.2015 vuosittaiseen tapaamiseen. Aiheina päivillä on mm. tutustumien uusiin Laatua! Tuloksia! -Katsaus nuorisotyön arviointiin ja YOUTH WORK -THE SELF AND PEER ASSESSMENT MODEL julkaisuihin ja uusittuun alueellisen nuorisotyön kriteeristöön. Tavoitteena päivillä on tuottaa yhteistä materiaalia mallin esittelyyn ja koulutuksiin niin omassa työyhteisössä kuin esim. oppilaitoksissa.

ACCESS-ARVIOINTIHANKE

Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskuksen ja IOM:n (International Organization for Migration) ACCESS –kumppanuushankkeen kohderyhmänä oli monikulttuuriset nuoret ja se pyrki edistämään nuorten halukkuutta osallistua yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun sekä parantaa nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia. Suomen lisäksi hanke toteutettiin Espanjassa, Ranskassa, Romaniassa ja Tsekin tasavallassa. ACCESS -hankkeen päärahoittaja on Euroopan Komissio.

Sivut

Lue vanhoja uutisiä arkistosta!