Suomi 100 ja Kanuuna 10 vuonna 2017

Kymmenes  Kanuuna-seminaari järjestetään 9.-10.11. Joensuussa.  Kanuuna-seminaari on Kanuuna-kaupunkien nuorisotyön johdon vuosittain kokoontuminen ajankohtaisten teemojen ja verkoston hallinollisten asioiden äärelle. Vuonna 2017 pääteemana on VANUPO ja osaamiskeskukset. Seminaarin ohjelma ja materiaalit löytyvät materiaalipankista, Kanuuna-seminaarit tiedostosta.

Vanha verkosto sai uuden nimen

Kanuunassa on toiminut vuosia monikulttuurisen ja yhdenvertaisen nuorisotyön koordinaattoreiden verkosto joka täydentyi ihmisoikeuskasvatuksen kouluttajien verkostolla joulukuussa 2016. Nimihirviöstä haluttiin päästä eroon ja verkoston tapaamisessa Rovaniemellä 19.-21.9. nimeksi päätettiin vaihtaa Yhdenvertaisuusverkosto. Verkoston tapaamisen materiaalit löytyvät materiaalipankista, Rovaniemi-kansiosta.

The Logbook ja Kanuuna-kaupungit

Kanuunan Digiryhmä on etsinyt ja kartoittanut reilun vuoden erilaisia tapoja ja ohjelmia kerätä määrällistä ja laadullista tietoa nuorisotyön arjesta. Sopivimmaksi vaihtoehdoksi on valikoitunut The Logbook. The Logbook on Kanuunan ruotsalaisen yhteistyökumppanin KEKS:n dokumentointijärjestelmän pohjalta  Strategic Partnership Erasmus +  -toimintaohjelman hankerahoituksella vuosina 2015-2016 kehitetty nuorisotyön nettipohjainen dokumentointijärjestelmä. The Logbookin kehittämistyössä on ollut mukana Ruotsin lisäksi nuorisokeskuksia Romaniasta, Irlannista ja Virosta. 

Itsearviointi/auditointiverkosto koolla Kuopiossa 10.-11.10.

Tiistaina 10.10. Anu Gretschel  vetää keskustelevaa työpajaa. Runkona työpajassa on avoimeen nuorisotyöhön kehitetty uusi arviointiväline. Linsseinä arvioinnissa ovat palvelun käyttöaste, vuorovaikutteinen palvelun tarpeisiin vastaavuuden arviointi, tyytyväisyys, vaikutukset, yhdenvertaisuuden edistäminen ja toiminnallinen tehokkuus. Pohdiskellaan välineen käyttöönottomahdollisuuksia. Toisaalta saa välinettäkin vielä jatkojalostaa! (Kuvaus arviointivälineestä sekä muut verkostotapaamisen materiaalit löytyvät materiaalipankista kansiosta Arviointi ja kehittäminen).

Yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien äärellä Rovaniemellä

Kanuunan sisällä toimiva monikulttuurisen ja yhdenvertaisen nuorisotyön verkosto ja ihmisoikeuskasvatuksen kouluttajat -verkosto yhdistyy ja ottaa uuden yhteisen nimen Rovaniemellä verkoston tapaamisessa 19.-21.9.2017. Paikalla on Kanuunan omien asiantuntijoiden lisäksi Riikka Jalonen Rauhankasvatusinstituutista, Matti Jutila Ihmisoikeusliitosta ja Kalle Jokinen Invalidiliitosta. 

Walkabout -Ensimmäisellä vaellusreissulla pohdittua

Walkabout on hanke jossa Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Kanuuna-verkosto kehittävät Kanuuna-kaupunkien +16 -vuotiaisiin kohdentuvaa nuorisotyötä. Ensimmäisen vuoden vaeltajien kehittämisprojektit on koottu sähköisiin kansiin.

Lue lisää  Walkaboutista ja kehittämisprojekteista (sähköinen julkaisu kehittämisprojekteihin aukeaa Walkaboutin etusivulta)

Kanuuna-kaupunkien nuorisotoimenjohtajat ottavat kantaa Ohjaamojen tulevaisuuteen

Kanuuna-kaupunkien nuorisotoimenjohtajat haluavat ottaa yleisesti kantaa Ohjaamojen tulevaisuuteen sen lisäksi, että valtaosa heistä on vastannut 16.6.2017 päättyneeseen kyselyyn paikallisista Ohjaamoista.

Kanuuna-kaupunkien nuorisotoimenjohtajat jakavat yhteisenä käsityksenään Ohjaamoiden tarpeen toimia nuorten elämismaailmasta käsin, nuorisotyöllisellä työotteella. Ohjaamoiden tulee toimia nuorten tarpeista ja toiveista lähtien huomioiden nuoren kokonaisuutena, ei pelkästään työllisyys -näkökulmasta.

Monikulttuurisen ja yhdenvertaisen nuorisotyön verkosto tapaa Rovaniemellä

Rovaniemen tapaamisen 19.-21.9. verkosto aloittaa vaihtamalla nimensä lyhyemmäksi, mutta kuitenkin verkostoa kuvaavaksi. Nimen vaihdon jälkeen verkostossa pohditaan mm. miten päästä debatista dialogiin. Lisätietoja ja ilmoittautuminen elokuussa suvi.lappalainen(ät)lahti.fi. Verkostoon voi liittyä mukaan Kanuunana-kaupunkien (ja sovittaessa myös pienenpien kuntien) nuorisotyöntekijät joita ko. teemat kiinnostavat.

Sivut

Lue vanhoja uutisiä arkistosta!