Kanuunan Digiseminaari 7.-8.2. 2018

Varaa kalenteriisi 7.-8.2. Kanuunan Digiseminaarille joka toteutetaan yhdessä Verken kanssa. Seminaarin materiaalit löytyvät  Materiaalipankista, Teemaseminaarit -tiedostosta. Seminaarissa esitellään kuntien omia digi-kehittämiseen liittyvä toimintamalleja ja työmuotoja, kuullaan tutkija- ja asiantuntijapuheenvuoroja ja tutustutaan ensi vuonna kuntien nuorisotyössä käyttöön otettavaan The Logbook -sähköisen dokumentoinnin työkaluun. 

Ihmisoikeuskoulutukset jatkuvat

Ihmisoikeuksien RoadShow -kiertue jatkuu vuonna 2018. Kunnallisista nuorisotyöntekijöistä koulutukseen on osallistunut nyt noin 65 %. Vuonna 2018 koulutusta tarjotaan niille Kanuuna-kaupunkien nuorisotyöntekijöille, jotka eivät osallistuneet ensimmäiselle koulutuskiertueelle, mutta pääkohderyhmänä koulutukselle ovat pienempien kuntien nuorisotyöntekijät. Valtaosa koulutuksista järjestetään yhteistyössä AVIen kanssa osana alueellisia koulutuspäiviä. Vuoden 2018 ensimmäinen koulutuspäivä järjestetään kuitenkin omana koulutuksenaan tiistaina 23.1.2018 Helsingissä. Koulutuksen tiedot alla. 

Nuorisotyön rooli ja mahdollisuus Lapsi- ja perhepalveluiden ohjelmassa ja Lapsiystävällisessä kunnassa

Nuorisotyön rooli ja mahdollisuus Lapsi- ja perhepalveluiden ohjelmassa ja Lapsiystävällisessä kunnassa -seminaari järjestetään Jyväskylässä 24.11.2017. Seminaarissa avataan LAPE/LYK/LAVA viidakkoa ja kuullaan kuntien omia esimerkkejä nuorisotyön roolista Lapsi- ja perhepalveluiden ohjelmassa ja Lapsiystävällisessä kunnassa. Kutsu ja ohjelma löytyy materiaalipankista, Teemaseminaarit tiedostosta.

Suomi 100 ja Kanuuna 10 vuonna 2017

Kymmenes  Kanuuna-seminaari järjestetään 9.-10.11. Joensuussa.  Kanuuna-seminaari on Kanuuna-kaupunkien nuorisotyön johdon vuosittain kokoontuminen ajankohtaisten teemojen ja verkoston hallinollisten asioiden äärelle. Vuonna 2017 pääteemana on VANUPO ja osaamiskeskukset. Seminaarin ohjelma ja materiaalit löytyvät materiaalipankista, Kanuuna-seminaarit tiedostosta.

Vanha verkosto sai uuden nimen

Kanuunassa on toiminut vuosia monikulttuurisen ja yhdenvertaisen nuorisotyön koordinaattoreiden verkosto joka täydentyi ihmisoikeuskasvatuksen kouluttajien verkostolla joulukuussa 2016. Nimihirviöstä haluttiin päästä eroon ja verkoston tapaamisessa Rovaniemellä 19.-21.9. nimeksi päätettiin vaihtaa Yhdenvertaisuusverkosto. Verkoston tapaamisen materiaalit löytyvät materiaalipankista, Rovaniemi-kansiosta.

The Logbook ja Kanuuna-kaupungit

Kanuunan Digiryhmä on etsinyt ja kartoittanut reilun vuoden erilaisia tapoja ja ohjelmia kerätä määrällistä ja laadullista tietoa nuorisotyön arjesta. Sopivimmaksi vaihtoehdoksi on valikoitunut The Logbook. The Logbook on Kanuunan ruotsalaisen yhteistyökumppanin KEKS:n dokumentointijärjestelmän pohjalta  Strategic Partnership Erasmus +  -toimintaohjelman hankerahoituksella vuosina 2015-2016 kehitetty nuorisotyön nettipohjainen dokumentointijärjestelmä. The Logbookin kehittämistyössä on ollut mukana Ruotsin lisäksi nuorisokeskuksia Romaniasta, Irlannista ja Virosta. 

Itsearviointi/auditointiverkosto koolla Kuopiossa 10.-11.10.

Tiistaina 10.10. Anu Gretschel  vetää keskustelevaa työpajaa. Runkona työpajassa on avoimeen nuorisotyöhön kehitetty uusi arviointiväline. Linsseinä arvioinnissa ovat palvelun käyttöaste, vuorovaikutteinen palvelun tarpeisiin vastaavuuden arviointi, tyytyväisyys, vaikutukset, yhdenvertaisuuden edistäminen ja toiminnallinen tehokkuus. Pohdiskellaan välineen käyttöönottomahdollisuuksia. Toisaalta saa välinettäkin vielä jatkojalostaa! (Kuvaus arviointivälineestä sekä muut verkostotapaamisen materiaalit löytyvät materiaalipankista kansiosta Arviointi ja kehittäminen).

Sivut

Lue vanhoja uutisiä arkistosta!