Mikä?

 


    KANUUNA-VERKOSTO PÄHKINÄNKUORESSA


Kanuuna-verkosto on Suomen 27 suurimman kunnan nuorisotoimien kehittämisverkosto, joka on toiminut Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella vuodesta 2007. Kanuuna-verkoston sisällä toimii useita eri kehittämisverkostoja joissa nuorisotyön asiantuntijat johtajista nuorisotyöntekijöihin kehittävät nuorisotyötä. Verkostot esitellään kohdassa Kehittäminen.


Kanuuna-verkosto järjestää vuosittain työseminaareja ja koulutuksia sekä koordinoi verkoston sisäisiä kehittämis- ja tutkimushankkeita.


Verkoston tarkoituksena on luoda ja ylläpitää edellytyksiä kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämiselle kunnissa ja kuntien yhteistyönä. Verkosto mahdollistaa mukanaoleville kunnille kokemustenvaihdon ja ajankohtaisen vertailutiedon saamisen muista kunnista. Nuorisotyöntekijöille Kanuuna-verkosto tarjoaa koulutuksia ja mahdollisuuksia verkottua vastaavaa työtä tekevien muiden kuntien työntekijöiden kanssa.


Keskeisenä toimintaperiaatteena Kanuuna-verkoston toiminnassa on nuorisotyölähtöisyys. Työseminaarien, kehittämis- ja tutkimushankkeiden sekä koulutusten teemat nousevat kuntien nuorisotyön arjesta, ja uusia toimintamuotoja suunnitellaan tarvelähtöisesti kunnista saadun palautteen perusteella. Toinen keskeinen toimintaperiaate on valtakunnallisuus: Kanuuna-verkoston seminaareja ja koulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea