Materiaalipankki

 

Materiaalipankista löytyy Kanuunan ja Kanuuna-kaupunkien kehittämistyön materiaalia.


Kanuunan nuorisotyön johtajien verkoston tapaamisten teema- ja vuosikokousmateriaalit löytyvät kohdasta Kanuuna-seminaarit . Kanuunan keväiset Teemaseminaarit tuottavat tietoa nuorisotyön ajankohtaisista ilmiöistä.


Auditointi- ja itsearviointityötä kehittävien nuorisotyöntekijöiden verkoston tapaamisten materiaalit löytyvät kohdasta Arviointiverkosto. Saman otsikon alta löytyy myös Talotyön kehittämishankkeen 2009–2011 materiaalia.


Monikulttuurinen ja yhdenvertainen nuorisotyö -verkosto –otsikon alta  löytyy  monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishankkeen 2009-2011 materiaalia sekä Kanuunan monikulttuurisen nuorisotyön koordinaattoreiden verkoston tapaamisten materiaalia.


Nuorisotyö koulussa –kohdasta löytyy Nuorisotyö koulussa verkoston ja 2012-2014 kehittämishankkeen materiaalia.


Kanuuna-kuntien ja järjestöjen tuottamaa nuorisotyönmateriaalia löytyy materiaalipankin kohdista Nuorisokasvatus, Osallisuus ja vaikuttaminen, Suunnitelmallinen tuki, Hyvinvointityö ja Nuorisotyön hallinto ja johtaminen.