Materiaalipankki

 

Materiaalipankista löytyy Kanuunan ja Kanuuna-kaupunkien kehittämistyön materiaalia.


Kanuunan nuorisotyön johtajien verkoston tapaamisten materiaalit löytyvät kohdasta Kanuuna-seminaarit .  Samasta kohdasta löytyy myös Kanuunan hallintoon liittyviä materiaaleja ja esim. kerätyt tunnusluvut. Kanuunan (pääosin keväiset)  Teemaseminaarit tuottavat tietoa nuorisotyön ajankohtaisista ilmiöistä.


Auditointi- ja itsearviointityötä kehittävien nuorisotyöntekijöiden verkoston tapaamisten materiaalit löytyvät kohdasta Arviointiverkosto. Saman otsikon alta löytyy myös Talotyön kehittämishankkeen 2009–2011 materiaalia.


Yhdenvertainen nuorisotyö –otsikon alta  löytyy  monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishankkeen 2009-2011 materiaalia sekä Kanuunan Yhdenvertaisuus -verkoston tapaamisten materiaalia.

Nuorisotyö koulussa –kohdasta löytyy Nuorisotyö koulussa verkoston ja 2012-2014 kehittämishankkeen materiaalia sekä Nuorisotyö koulussa -verkoston materiaalia (verkostotapaamiset, seminaarit)

Kanuuna-kuntien ja järjestöjen tuottamaa nuorisotyönmateriaalia löytyy materiaalipankin kohdista Nuorisokasvatus, Osallisuus ja vaikuttaminen, Suunnitelmallinen tuki, Hyvinvointityö ja Nuorisotyön hallinto ja johtaminen.