Kanuuna

Kanuuna-verkosto pähkinänkuoressa

 
Kanuuna-verkosto on Suomen 27 suurimman kunnan nuorisotoimien kehittämisverkosto, joka on toiminut Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella vuodesta 2007. Kanuuna-verkosto järjestää vuosittain työseminaareja (verkoston vuosiseminaarin lisäksi erillisiä teemaseminaareja), ja koulutuksia sekä koordinoi verkoston sisäisiä kehittämis- ja tutkimushankkeita.
 
Verkoston tarkoituksena on luoda ja ylläpitää edellytyksiä kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämiselle kunnissa ja kuntien yhteistyönä. Verkosto mahdollistaa mukanaoleville kunnille kokemustenvaihdon ja ajankohtaisen vertailutiedon saamisen muista kunnista. Nuorisotyöntekijöille Kanuuna-verkosto tarjoaa koulutuksia ja mahdollisuuksia verkottua vastaavaa työtä tekevien muiden kuntien työntekijöiden kanssa.
 
Keskeisenä toimintaperiaatteena Kanuuna-verkoston toiminnassa on nuorisotyölähtöisyys. Työseminaarien, kehittämis- ja tutkimushankkeiden sekä koulutusten teemat nousevat kuntien nuorisotyön arjesta, ja uusia toimintamuotoja suunnitellaan tarvelähtöisesti kunnista saadun palautteen perusteella. Toinen keskeinen toimintaperiaate on valtakunnallisuus: Kanuuna-verkoston seminaareja ja koulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea.
 
Kanuunan toimintakertomukset löytyvät 2007 - 2017 materiaalipankin Kanuuna-seminaarit tiedostosta,  Raportit-kansiosta.
 
 
 

Mukana olevat kaupungit

 

Kohderyhmänä ovat kaikki yli 40 000 asukkaan kaupungit, jotka Suomen mittakaavassa voidaan lukea suuriksi kaupungeiksi. Ko. kaupungit ovat: Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Kouvola, Pori, Joensuu, Lappeenranta, Hämeenlinna, Rovaniemi, Vaasa, Seinäjoki, Kotka, Salo, Mikkeli, Porvoo, Kokkola, Hyvinkää, Rauma , Nurmijärvi, Lohja ja Järvenpää (27 kuntaa).
 
Kanuunan ulkopuolella olevien kaupunkien väestömäärien kehitystä seurataan ja kaupunkien kasvaessa uusia kutsutaan mukaan. Tutustu mukanaolevien kuntien verkkosivuihin

 

Kanuunan koordinointi ja ohjausryhmä

 
Kanuuna-verkoston toimintaa suunnittelee ja  kehittää ohjausryhmä yhdessä koordinaattorin kanssa. Taloushallinnosta vastaa Lahden kaupungin nuorisopalvelut, jossa koordinaattori työskentelee.
 
Ohjausryhmässä on edustus Lahdesta (pj.), Helsingistä ja Oulusta. Vaihtuvuutta ohjausryhmään tuo Kanuuna-seminaarissa 2012 hyväksytty malli, jossa ohjausryhmään valitaan vuosittain uusi jäsen kahdeksi vuodeksi. Uusi valittu kaupunki järjestää ko. vuoden Kanuuna-seminaarin (vuonna 2017 Joensuu).  Ohjausryhmän vaihtuva jäsenet valitaan vuosittaisessa Kanuuna-seminaarissa.
 
Ohjausryhmä 2017
 
Jouni Kivilahti, nuorisotoimenjohtaja, Lahden kaupungin nuorisopalvelut (pj.)
Marjut Nurmivuori, perusopetus- ja nuorisojohtaja, Oulun kaupungin perusopetus- ja nuorisopalvelut  
Tommi Laitio, nuorisotoimenjohtaja, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
Katariina Soanjärvi, palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut
Jouni Erola, nuorisojohtaja, Joensuun nuorisopalvelut
Jukka Etu-Seppälä, nuorisopalvelujohtaja, Tampereen nuorisopalvrlut
  
Ohjausryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Verkoston toimintaa koordinoidaan ja suunnitellaan toimintasuunnitelman sekä kunnilta saatujen toiveiden ja palautteen pohjalta. Ohjausryhmä esittelee ehdotuksensa tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta Kanuuna-seminaarissa (aina marraskuussa), jossa suunnitelmaa tarvittaessa muokataan.