Logbook

Logbook kaikkien kuntien käyttöön

Logbook on helppokäyttöinen sähköisen dokumentoinnin työkalu, jonka avulla kerätään määrällistä ja laadullista tietoa nuorisotyöstä. Tietoa voidaan hyödyntää valtakunnallisella tai paikallisella tasolla esimerkiksi silloin, kun työn tärkeyttä ja vaikuttavuutta pitää perustella päättäjille. Kanuunan kautta kaikki nuorisotoimet saavat työkalun käyttöönsä maksutta sitoutumalla sen käyttöehtoihin.

Kanuuna järjestää käyttökoulutusta

Kanuuna kouluttaa kuntien nuorisotoimet käyttämään Logbookia. Koulutusta on tarjolla elo-, syys- ja lokakuussa eri puolilla Suomea. Koulutukset räätälöidään tarpeen mukaan koko tai puolen päivän mittaisiksi. Koulutuksen jälkeen siihen osallistuneet tuntevat Logbookin perusteet ja heillä on valmius ottaa työkalu käyttöönsä. Tavoitteena on, että Logbook on käytössä kaikissa suuremmissa kaupungeissa ja mahdollisimman monessa pienessä kunnassa vuonna jo vuoden 2018 loppuun mennessä.

Mentorit käyttäjien tukena

Logbookin käyttöönottava nuorisotoimi valitsee keskuudestaan mentorin, joka perehtyy Logbookiin paremmin kuin käyttäjät. Mentoriksi valittu työntekijä on oman organisaationsa Logbook-pääkäyttäjä, jonka tehtäviin kuuluu luoda LogBookiin omalle organisaatiolleen rakenne ja työtovereilleen käyttäjätunnukset. Mentori on käyttäjien tukena auttaen heitä pääsemään alkuun työkalun käytössä. Mentoreiden tukena toimii Kanuunan IT-suunnittelija. Mentoreilla on myös oma verkostonsa.

Taustaa

LogBook pohjautuu ruotsalaisen KEKSin kehittämään Loggbokkeniin, jota edelleen kehitettiin ja testattiin kansainvälisessä Erasmus+ -hankkeessa 2015–2016. Ruotsin lisäksi mukana hankkeessa olivat Irlanti, Romania ja Viro.  Suomessa Logbookia on testattu käytännössä syksystä 2017 alkaen. Testiryhmään kuuluu nuorisotyöntekijöitä Oulun, Lappeenrannan, Tampereen, Helsingin ja Taipalsaaren nuorisopalveluista. Kanuunallä ja KEKSillä on strategisen kumppanuussopimus LogBook-yhteistyöstä.

Lisätietoja

Lisää tietoa Logbookista ja sen käytöstä saa Arviointi ja Logbook -verkoston materiaalipankista. Materiaalipankista löytyy muun muassa usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen, käyttöehdot ja -ohjeet sekä runsaasti muuta Logbookiin liittyvää materiaalia. Materiaalipankkiin pääset tästä.