Nuorten turvallisuus -seminaari 21.3.2018

Mitä nuoren pitäisi tehdä tai kenen puoleen kääntyä epäillessään, että kaveri on joutunut rikoksen uhriksi? Entä mitä nuori voi tehdä joutuessaan itse kiusaamisen, seksuaalisen häirinnän tai muun rikoksen uhriksi? Mitä sanoa, jos kaverit painostavat tekemään jotain kiellettyä – lojaalisuus kavereita kohtaan vaatisi
osallistumaan, mutta se tuntuu väärältä?
Nuoret kaipaavat tietoa ja neuvoja rikosten ehkäisystä sekä rohkaisua ja työkaluja kysymiseen ja puheeksi ottamiseen. Myös nuorten kanssa työskentelevät tarvitsevat työkaluja puhua sensitiivisistä asioista. Kysymättä ei voi antaa apua. Hiljaisuuden kulttuuri pitää rikkoa. Seminaari tarjoaa hyviä käytäntöjä, miten nuorten kanssa työskentelevät voivat keskustella turvallisuudesta ja arjessa tapahtuvista rikoksista, tai ehkäistä nuoren päätymistä rikoksen uhriksi tai tekijäksi. Seminaarissa esitellään myös käytäntöjä, joissa nuoret itse ovat mukana
turvallisuuden parantamisessa sekä koulun ja nuorisotyön mahdollisuuksia tukea lapsia ja nuoria. Seminaarin lopussa käsitellään auttamisen keinoja, joilla voidaan tukea rikoksen uhriksi joutunutta nuorta tai puuttua rikoksiin.
Seminaarin yhteydessä on mahdollisuus esitellä omaa toimintaa. Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään mahdollisesta näyttelypöydän tarpeesta.
 
Aika Keskiviikko 21.3.2015 klo 9.00–16.00
Paikka Säätytalo, Snellmaninkatu 9–11, Sali 15, Helsinki
 
Järjestäjä Rikoksentorjuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, ja
Tampereen yliopiston nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunta,
Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuuna, Allianssi ja Nuorisovaltuustojen
liitto.
Kohderyhmä
 
Seminaari on suunnattu nuoria työssään kohtaaville ammattilaisille, kuten rehtoreille, opettajille, oppilashuollon henkilöstölle, nuorisotyöntekijöille, nuoriso- , opetus- ja sosiaalitoimen johdolle sekä järjestöjen ja seurakuntien ja
uskonnollisten yhteisöjen työntekijöille. Myös nuorisovaltuustojen jäsenet,vapaaehtoiset ja muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita seminaariin.
 
Osallistumisohjeet
Seminaari on maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumisen.
Ilmoittautuminen päättyy 14.3.2018. Ilmoittautuminen tilaisuuteen: https://www.webropolsurveys.com/S/30733188685D5106.par
(osoitteeseen pääset suoraan tästä tai kopioimalla osoitteen selaimen osoitekenttään).
Lisätietoja tilaisuudesta antaa: Saija Sambou (saija.sambou@om.fi), p. 0504093083.
 
Ohjelma
9.00–9.30 Aamukahvi
9.30–9.40 Avaus; Eija Velitski, rikoksentorjuntaneuvoston puheenjohtaja
9.40–10.10 Miksi nuorisotyötä tarvitaan rikosten ehkäisyssä ja käsittelyssä?
Tampereen yliopisto, nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia
10.10–10.15 Materiaaleja rikoksista puhumiseen nuorten kanssa
Sonja Tanttari ja Riikka Kostiainen, oikeusministeriö, rikoksentorjuntaneuvosto
 
Miten keskustelen nuorten kanssa turvallisuudesta, uusista uhkista ja rikoksista?
Puheenjohtaja opetusneuvos Kristina Kaihari, Opetushallitus
10.15–10.35 Rakentava vuorovaikutus opetuksessa
Ylitarkastaja Maria Edel, Opetushallitus
10.35–10.55 Välineitä seksuaalisen häirinnän ja seurusteluväkivallan puheeksiottamiseen
opetuksessa
Hankekoordinaattori Tiina Kainulainen, VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry
10.55–11.15 Mielenterveys voimavarana ja suojana
Projektisuunnittelija Elina Marjamäki, Suomen Mielenterveysseura
11.15–11.30 Yhteinen keskustelu esityksistä
 
11.30–12.30 Omakustanteinen lounas
 
Nuoret osallisina lähiympäristön turvallisuuden luomisessa ja rikosten ehkäisyssä
Puheenjohtaja nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia, Tampereen yliopisto
12.30–12.55 Nuorisotyöntekijä on koulussa keskellä nuorten arkea.
Koordinaattori Suvi Lappalainen, lehtori Mari Ruusuvuori ja
koulunuorisotyöntekijä Ulla-Riitta Moilanen, Kunnallisen nuorisotyön
osaamiskeskus Kanuuna.
12.55–13.10 Nuorisovaltuusto turvallisuutta luomassa
Lahden nuorisovaltuuston puheenjohtaja Sini Bondarew, varapuheenjohtaja Mona
Pyykkönen, jäsenet Siiri Kankainen ja Otto Salo sekä nuorisonohjaaja Jarno
Koskelainen.
13.10–13.30 Minun silmin, sinun silmin – konkreettisia keinoja arjen tilanteisiin ja konfliktien
ratkaisemiseen
Kuraattori Marjaana Jokela, Helsingin kaupunki
13.30–13.45 Yhteinen keskustelu esityksistä
 
13.45–14.15 Kahvi
 
Tukea ja auttamisen muotoja rikoksia kohdanneelle nuorelle
Puheenjohtaja pääsihteeri Minna Piispa, rikoksentorjuntaneuvosto
14.15–14.30 Ankkuri nuorten tukena
Sosiaalityöntekijä Jonna Laitonen, Hämeenlinnan Ankkuritiimi
14.30–14.45 Rikosuhripäivystys auttaa nuorta
Verkko- ja nuortenpalveluiden koordinaattori Maatu Arkio, Rikosuhripäivystys
14.45–15.00 Otava-hanke – seksuaaliväkivaltatyön toimintamalli
Seksuaalisen väkivaltatyön vastaava, Kristiina Hannila, Tyttöjen Talo
15.00–15.15 Yhteinen keskustelu esityksistä
 
15.15–15.30 Miten tästä eteenpäin?
Kulttuuriasiainneuvos Immo Parviainen, Opetus- ja kulttuuriministeriö