Monikulttuurisen ja yhdenvertaisen nuorisotyön verkosto tapaa Rovaniemellä

Rovaniemen tapaamisen 19.-21.9. verkosto aloittaa vaihtamalla nimensä lyhyemmäksi, mutta kuitenkin verkostoa kuvaavaksi. Nimen vaihdon jälkeen verkostossa pohditaan mm. miten päästä debatista dialogiin. Lisätietoja ja ilmoittautuminen elokuussa suvi.lappalainen(ät)lahti.fi. Verkostoon voi liittyä mukaan Kanuunana-kaupunkien (ja sovittaessa myös pienenpien kuntien) nuorisotyöntekijät joita ko. teemat kiinnostavat.

Sanotaan, että nuorisotyö on jatkuvaa kaaoksen ja konfliktin hallintaa. Ja puhutaan paljon ääripäistä, lisääntyvästä vihapuheesta ja dialogin tarpeesta. Mutta kukaan ei oikein osaa kertoa tai antaa välineitä tarttua vihapuheeseen, syrjintään ja kasvavaan konfliktiin nuorten välillä konkreettisesti ja rakentavasti nuorisotyöllisin menetelmin. P(ar)himmillaan päädytään tuomaan äänekkäimmät toimijat yhteen ja  kutsutaan sitä keskustelua tai eri mieltä olevien välistä väittelyä dialogiksi. Ymmärrettävästi tällöin konfliktia ei saada kestävästi ratkaistua, se joko siirtyy muualla, vaimenee hetkeksi tai jopa pahenee.

Tiistaina 19.9. rauhankasvatusinstituutin toiminnanjohtaja Riikka Jalonen jakaa kokemuksiaan ja osaamistaan dialogista konfliktinratkaisumenetelmänä. Hänellä on vuosikymmenen kokemus nuorisotyöstä ja dialogityöstä Suomessa sekä sisällissotien jälkeisten nuorisoryhmien välisen rauhandialogin fasilitoimisesta Nepalissa ja Sri Lankassa. Riikan 6 tunnin työpaja antaa perusvälineistön oman nuorisotilan tai ryhmän välisten konfliktien analysointiin ja perusymmärryksen dialogisesta lähestymistavasta ja menetelmistä nuorisotyössä. Työpajassa esitellyt ja yhdessä kokeiltavat menetelmät ovat yksinkertaisia, sillä haastavissa tilanteissa työkalujen kannattaa olla helppokäyttöisiä! Mitään viisasten kiveä ja helppoja ratkaisuja monimutkaisiin paikallisiin konflikteihin hän ei lupaa. Sen sijaan saat työkalua hahmottaa olemassa olevaa tilannetta ja luoda strategian ratkaista se kestävästi dialogin avulla. Ja kiinnostuessasi Riikan kanssa voi jatkaa jatkokouluttautumista.