The Logbook ja Kanuuna-kaupungit

Kanuunan Digiryhmä on etsinyt ja kartoittanut reilun vuoden erilaisia tapoja ja ohjelmia kerätä määrällistä ja laadullista tietoa nuorisotyön arjesta. Sopivimmaksi vaihtoehdoksi on valikoitunut The Logbook. The Logbook on Kanuunan ruotsalaisen yhteistyökumppanin KEKS:n dokumentointijärjestelmän pohjalta  Strategic Partnership Erasmus +  -toimintaohjelman hankerahoituksella vuosina 2015-2016 kehitetty nuorisotyön nettipohjainen dokumentointijärjestelmä. The Logbookin kehittämistyössä on ollut mukana Ruotsin lisäksi nuorisokeskuksia Romaniasta, Irlannista ja Virosta. 

Kanuunan the Logbook -pilotointi toteutetaan syksyllä 2017 Oulun, Tampereen, Lappeenrannan ja Helsingin nuorisopalveluissa.  Syyskuussa koulutettiin järjestelmän ensimmäiset suomalaiset testaajat ko. kaupungeista. 

Pilotoinnin tuloksia jaetaan Kanuuna-seminaarissa Joensuussa 9.-10.11.2017 ja Kanuunan avoimessa Digiseminaarissa 7.-8.2.2018. Materiaalia Logbookista löytyy materiaalipankista, Kanuuna-seminaarit tiedostosta, The Logbook -kansiosta.