Linkkejä suunnantarkastukseen ja laatuun

Mitä syntyi, kun koko Helsingin nuorisoasiainkeskuksen henkilöstö jalkautui eri puolille kaupunkia havainnoimaan ja haastattelemaan nuoria? Nuorisoasiainkeskuksen suunnantarkistukseen liittyvän NuHa-jalkautumisen raportti on luettavissa ja tulostettavissa NK:n kotsivuilta http://www.hel.fi/hki/Nk/fi/Materiaalit+ja+tutkimus/Julkaisut   Painettua raporttia voi tilata Hovin Meijulta sähköpostitse merja.hovi@hel.fi  Quality Youth Work –raporttiin on taas koottu ajatuksia ja erilaisia malleja Euroopan maissa tehdystä laatutyöstä nuorisotyössä. http://ec.europa.eu/youth/library/reports/quality-youth-work_en.pdf