Laatua! Tuloksia!

Laatua! Tuloksia! Katsaus nuorisotyön arviointiin -julkaisu on ladattavissa Kanuunan materiaalipankissa (Arviointi ja kehittäminen, Arviointi/auditointimateriaali). Julkaisu on osa Lappeenrannan nuorisopalveluiden hallinnoimaa Laatua nuorisotyöhön -hankkeen kehittämistyötä. Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuuna ja erityisesti Kanuunan kuntien nuorisotyöntekijöistä koostuva auditointiverkosto on ollut vahvasti mukana hankkeen kehittämistyössä.