KOULUN JA NUORISOTYÖN YHTEISTYÖN TOLKKU JA MERKITYS -seminaari Oulussa 8.-9.10.2014

Miten nuorisotyö toimii koulussa? Mikä motivoi koulun ja nuorisotyön yhteistyötä? Mitä hyötyä siitä on? Muuttuuko koulu ja jos muuttuu, mihin suuntaan? Koulun ja nuorisotyö ovat tihentäneet yhteistyötään 2010-luvun mittaan. Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuuna on hallinnoinut koulunuorisotyön tutkimus- ja kehittämishanketta (2012-2014). Hankkeessa tutkimuskuntina ovat olleet Hyvinkää, Kokkola, Kuopio, Lahti ja Oulu. Hankkeessa on kehitetty tapoja tukea koulun ja nuorisotyön kasvatuskumppanuutta, tukea kouluviihtyvyyttä, edistää nuorten osallisuutta sekä rakentaa koulusta nuoria huomioiva yhteisö.

Seminaari oli koulunuorisotyötä käsittelevän tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuseminaari. Seminaarissa esiteltiin hankkeen keskeiset tutkimustulokset, jotka julkaistaan marraskuussa ilmestyvässä teoksessa Koulu on enemmän (Nuorisotutkimusseura). Siinä käydään läpi, minkälaisia kehittämisen kohteita nuoret näkevät koulussa, mitä koulun ja nuorisotyön motiiveiksi nähdään, millaisia muotoja toiminta saa ja mitä hyötyjä toiminnalla on. Lisäksi analysoidaan, minkälaisin ehdoin koulu itsessään sekä koulun ja nuorisotyön yhteistyö voi kehittyä.

Seminaarissa puhuivat hankkeessa kehittämis-tutkijana toiminut nuorisotutkija Tomi Kiilakoski (Nuorisotutkimusverkosto), akatemiatutkija Maija Lanas sekä lehtori Anu Alanko (molemmat Oulun yliopistosta). Hankkeeseen osallistuneiden kuntien työntekijät esittelivät seminaarissa, mitä hankkeen aikana on kehitetty ja minkälaisia toimintoja koulun ja nuorisotyön välillä on.

Seminaari järjestettiin syksyllä avatussa Kastellin monitoimitalossa.  Seminaarin materiaalit löytyvät täältä.