KOULU ON ENEMMÄN

Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuuna toteutti koulun ja nuorisotyön tutkimus- ja kehittämishankkeen vuosina 2012–2014. Hankkeessa seurattiin viiden kaupungin, Hyvinkään, Kokkolan, Kuopion, Lahden ja Oulun, toimintoja kahden lukuvuoden ajan. Toiminnot kohdentuivat pääsääntöisesti yläkouluun ja yleisopetukseen. Hankkeissa kehitetyt ja tutkitut toiminnot koskettelivat koulun yhteisöllisyyden kehittämistä, yhteistä kasvattajuutta koulun ja nuorisotyön välillä sekä nuorten kansalaisuuden ja aktiivisuuden tukemista.

Hankkeen tulokset raportoitiin marraskuussa 2014 ilmestyneessä, Nuorisotutkimusseuran kustantamassa kirjassa Koulu on enemmän (Kiilakoski 2014). Tomi Kiilakosken hankkeen aikana kirjoittamat 15 työpaperia voi lukea työpapereittain tämän uutisen alapuolelta.