KANUUNAN TUNNUSLUVUT

Kanuuna on kerännyt nuorisotyön tunnuslukuja useampina vuosina, mutta tunnuslukujen vertailtavuuden vaikeuden vuoksi lukuja on käsitelty vain kuntien ja Kanuunan sisäisessä kehittämistyössä. Nyt tunnuslukuja on kehitetty niin, että erikokoisten ja/tai eri nuorisotyön painotuksia toteuttavien kaupunkien tunnuslukujen vertailu on helpottunut. Kehittämistyö on vielä kesken, mutta uusimmat tunnusluvut löytyvät materiaalipankista pdf-muodossa (Kanuuna-seminaarit/ Tunnusluvut). Vuoden 2014 tunnuslukuja päivitetään ja täydennetään vielä elokuun 2015 aikana.