Kanuunan kannanotto saa lihaa luiden ympärille

Kanuunan marraskuisessa kannanotossa todetaan mm.   Näemme, että yksi nuorisotyön päätehtävistä on kasvattaa nuorten kykyä katsoa maailmaa toisten silmin. Näemme, että nuorisotyön tehtävänä on myös julkisessa keskustelussa tuoda esille sitä, että ihmisoikeudet ovat jakamattomat. Ihmisoikeusnäkökulman vahvistaminen tekee nuorisotyöntekijöistä parempia järjestämään toimintaa turvapaikanhakijoille, käsittelemään paikallisten huolia, sovittelemaan mahdollisia kahnauksia sekä tarjoamaan saapuneille edellytykset kasvaa yhteisöjemme täysivaltaisiksi jäseniksi

Ihmisoikeusliitto järjestää yhteistyössä Kanuunan kanssa vielä tänä keväänä käynnistyvän ihmisoikeuskoulutus -kiertueen Kanuuna-kaupunkien nuorisotyöntekijöille.  Koulutukset alkoivat Joensuussa 14.3. 2016 Kanuunan monikulttuurisen ja yhdenvertaisen nuorisotyön verkoston koulutuspäivässä. Päivän palautetta hyödynnetään koulutuspäivän suunnittelussa toisille nuorisotyöntekijöille ympäri Suomea. Tavoitteena on, että  30 % kunnallisista nuorisotyöntekijöistä osallistuu koulutuksiin.

Huhtikuussa käynnistyy Kanuunan ja Humanistisen Ammattikorkeakoulun yhteistyönä 15 op Ihmisoikeuskasvatuksen kouluttajaopinnot. Lähes kaikista Kanuuna-kaupungeista osallistuu nuorisotyöntekijä koulutukseen, jonka tarkoituksena on kehittää  osallistujan kouluttajakompetenssia niin, että osallistuja kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään erilaisia oppimisprosesseja osana omaa työtään. Koulutus vahvistaa sekä käytännöllisten toimintatapojen hallintaa että kykyä perustella, miksi toimii valitsemallaan tavalla. Koulutus vahvistaa erityisosaamista ihmisoikeuskasvatukseen liittyvän koulutuksen toteutuksesta ja tukee osallistujan verkostoitumista ihmisoikeustyötä tekevien toimijoiden kanssa. Koulutus kestää vuoden 2016 loppuun ja koulutukseen osallistuneet noin 25 nuorisotyöntekijää jatkavat Ihmisoikeusliiton koulutuskiertueen esille nostamaman ihmisoikeusasian huomioimista nuorisotyössä myös tulevaisuudessa.