Kanuuna-kaupunkien nuorisotoimenjohtajat ottavat kantaa Ohjaamojen tulevaisuuteen

Kanuuna-kaupunkien nuorisotoimenjohtajat haluavat ottaa yleisesti kantaa Ohjaamojen tulevaisuuteen sen lisäksi, että valtaosa heistä on vastannut 16.6.2017 päättyneeseen kyselyyn paikallisista Ohjaamoista.

Kanuuna-kaupunkien nuorisotoimenjohtajat jakavat yhteisenä käsityksenään Ohjaamoiden tarpeen toimia nuorten elämismaailmasta käsin, nuorisotyöllisellä työotteella. Ohjaamoiden tulee toimia nuorten tarpeista ja toiveista lähtien huomioiden nuoren kokonaisuutena, ei pelkästään työllisyys -näkökulmasta.

Ohjaamoiden tulee toimia monialaisesti ja moniammatillisesti, paikalliset tarpeet ja palveluverkostot huomioiden. Ohjaamon koordinoinnin tulee säilyä Ohjaamo-kaupungissa.

Ohjaamoiden rahoituksen on hyvä olla korvamerkittynä Ohjaamoille, jonka hallinnoija, yhdessä toimivan palveluverkoston kanssa, päättää paikallisen tarpeen mukaan tarvittavan henkilöstön palkkauksesta.

Yhteisenä ilon aiheena verkostossa pidetään sitä, että Ohjaamo-toiminnan jatkumiselle ja edelleen kehittämiselle on laaja poliittinen kannatus. Se kannustaa työhön ja kehittämiseen myös kentällä!