Kanuuna ja Humak solmivat kumppanuussopimuksen

Sopimuksen tavoitteena on rakentaa Humakin järjestö- ja nuorisotyön yksikön ja Kanuunan välille yhteistyömalli, joka tuottaa lisäarvoa kaupunkimaisen nuorisotyön ja nuorisotyön osaamisen kehittämiselle, edistää tutkimus- ja kehittämistoimintaa Kanuuna-verkostoon kuuluvien kaupunkien nuorten parhaaksi, lisää oppilaitoksen ja Kanuuna-verkoston vuorovaikutusta, tehostaa kehittämisresurssien käyttöä, tiivistää yhteistyötä palvelutoiminnassa ja edunvalvonnassa.

Sopimuksen allekirjoittivat  Lahdessa 27.10.2015 Järjestö- ja nuorisotyön yksikön johtaja Katariina Soanjärvi ja Kanuuna-verkoston puheenjohtaja Jouni Kivilahti.