Kanuuna & Humak ja Nuori2017 Ihmisoikeuskasvatuksella yhdenvertaisuutta nuorisotyöhön

Globaalit ja yhteiskunnalliset muutokset ovat lisänneet ihmisoikeuksia korostavan nuorisotyön tarvetta ja näin ollen nuorisotyöntekijöiden osaamistarpeita sen tavoitteelliseksi toteuttamiseksi.

Kanuuna-verkosto esitti marraskuussa 2015 kannanoton ihmisoikeusperustaisen nuorisotyön puolesta, jonka haastamana toteutettiin Kanuuna-verkoston ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteistyössä Ihmisoikeuskasvatuksen kouluttajaopinnot (15op). NUORI2017 -ohjelmassa koulutukseen osallistuneet nuorisotyöntekijät, kouluttajat ja koulutuksen vaikuttavuuden tutkija jakavat prosessissa syntyneitä innovaatioita ihmisoikeuskasvatukseen ja haastavat nuorten parissa työskenteleviä pohtimaan ihmisoikeusperustaisen nuorisotyön merkitystä ja tulevaisuuden haasteita.

Osallistu työpajaan Nuori2017 -tapahtumassa tiistaina 28.3.2017 klo 12-14.30, tilana Partio 2