Itsearviointi/auditointiverkosto koolla Kuopiossa 10.-11.10.

Tiistaina 10.10. Anu Gretschel  vetää keskustelevaa työpajaa. Runkona työpajassa on avoimeen nuorisotyöhön kehitetty uusi arviointiväline. Linsseinä arvioinnissa ovat palvelun käyttöaste, vuorovaikutteinen palvelun tarpeisiin vastaavuuden arviointi, tyytyväisyys, vaikutukset, yhdenvertaisuuden edistäminen ja toiminnallinen tehokkuus. Pohdiskellaan välineen käyttöönottomahdollisuuksia. Toisaalta saa välinettäkin vielä jatkojalostaa! (Kuvaus arviointivälineestä sekä muut verkostotapaamisen materiaalit löytyvät materiaalipankista kansiosta Arviointi ja kehittäminen).

Keskiviikkona 11.11. verkostolaiset päivittävät kaupunkien itsearviointi/auditointitilannetta ja pohtivat Kanuunan arviointimallin, tiistain koulutuksessa esitetyn arviointivälineen ja IVA/EVA/LAVA yms. arviointien suhdetta ja sitä miten eri mallit voisivat keskustella keskenään toisiaan hyödyntäen.