Ihmisoikeuskoulutukset jatkuvat

Ihmisoikeuksien RoadShow -kiertue jatkuu vuonna 2018. Kunnallisista nuorisotyöntekijöistä koulutukseen on osallistunut nyt noin 65 %. Vuonna 2018 koulutusta tarjotaan niille Kanuuna-kaupunkien nuorisotyöntekijöille, jotka eivät osallistuneet ensimmäiselle koulutuskiertueelle, mutta pääkohderyhmänä koulutukselle ovat pienempien kuntien nuorisotyöntekijät. Valtaosa koulutuksista järjestetään yhteistyössä AVIen kanssa osana alueellisia koulutuspäiviä. Vuoden 2018 ensimmäinen koulutuspäivä järjestetään kuitenkin omana koulutuksenaan tiistaina 23.1.2018 Helsingissä. Koulutuksen tiedot alla. 

 

IHMISOIKEUDET HALTUUN NUORISOTYÖSSÄ

Kulttuuriareena Gloria, Pieni Robertinkatu 12–14, Helsinki

Tiistaina 23.1.2018 klo 10–16

Kouluttajina asiantuntija Matti Jutila ja/tai Rosa Puhakainen-Mattila, Ihmisoikeusliitto

Ilmoittautumiset suvi.lappalainen@lahti.fi  (Kanuuna) perjantaihin 19.1.2018 mennessä

Koulutus on osallistujille maksuton

Päivän kestävä ihmisoikeuskoulutus parantaa työntekijöiden perustaitoja ihmisoikeuksista. Koulutus tarjoaa välineitä ihmisoikeuksien huomioimiseen ja edistämiseen käytännön nuorisotyössä. Koulutus koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osallistujille tarjotaan yleiskuvaus kansainvälisestä ja suomalaisesta ihmisoikeusjärjestelmästä Keskustelemme myös siitä, mitä ihmisoikeuksilla voi tehdä ja miten toimia, jos epäilee perus- ja ihmisoikeusloukkausta. Toisessa osassa paneudumme yhdenvertaisuuden kysymyksiin. Tarkastelemme esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta rooliharjoituksella, jossa tiloja ja toimintoja lähestytään pienryhmissä jonkin usein syrjittyyn tai esteistä kärsivään ryhmään kuuluvan henkilön näkökulmasta. Mitä tiloissa ja toiminnoissa on jo tehty ja mitä olisi vielä tehtävä, jotta tämä henkilö voisi osallistua toimintaan itsenäisesti? Mietimme lopuksi keinoja harjoituksen tulosten jalkauttamiseksi omaan työyhteisöön. Koulutuksen viimeisessä osiossa paneudumme sananvapauteen ja vihapuheeseen. Mitä oikeuksia puolustamme, kun vastustamme vihapuhetta? Paneudumme erityisesti tehokkaisiin keinoihin puuttua syrjivään ja häiritsevään toimintaan. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa nuorisotyöntekijöiden ymmärrystä nuorisotyön ihmisoikeusulottuvuuksista ja tarjota heille välineitä edistää nuorten oikeuksien toteutumista.

OHJELMA

10:00–11:45 Aloitus ja moduuli 1: Ihmisoikeudet: mitä ne ovat, mistä ne tulevat ja mitä niillä tehdään?

11:45–12:45 Lounastauko

12:45–14:15 Moduuli 2: Syrjintä ja esteettömyys

14:15–14:30 tauko

14:30–16:00 Moduuli 3: Sananvapaus ja vihapuhe; lopetus ja palautteen keräys