Helsinki hakee kolmea nuorisotyön osaston osastopäällikköä sekä kehittämisosaston osastopäällikköä, hakuaika 2-17.8.

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus rakentaa Helsingistä nuorten kanssa kivan paikan. Vahvistamme nuorten kykyä toimia yhteiskunnassa ja muuttaa sitä. Yli 400 työntekijällä ja 60 toimipaikalla olemme Suomen suurin nuorisoalan toimija.

Haemme 1.1.2016 aloittavaan organisaatioomme

kolmea nuorisotyön osaston osastopäällikköä (työavain 24-66-15) sekä kehittämisosaston osastopäällikköä (työavain 24-67-15)

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus hallinto- ja johtamistehtävistä. Virkojen kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Nuorisotyön osastojen päälliköt johtavat läntistä, pohjoista ja itäistä nuorisotyön osastoa. Kukin vastaa nuorisotyöstä noin kolmanneksessa Helsinkiä, minkä lisäksi jokaisella on koko kaupungin laajuisia nuorisotyön kehittämisvastuita. Osastoilla on kullakin 8-10 miljoonan euron budjetti ja noin sata työntekijää. Hakijan eduksi katsotaan nuorisotyön tuntemus sekä kokemus operatiivisen toiminnan johtamisesta. Virkoja haetaan yhdellä yhteisellä hakemuksella.

Kehittämisosaston osastopäällikkö vastaa taloudesta, henkilöstöstä, strategisesta suunnittelusta, järjestöjen tukemisesta, viestinnästä ja digitaalisuudesta. Osastolla on 4-6 miljoonan euron budjetti ja noin neljäkymmentä työntekijää. Hakijan eduksi katsotaan kokemus strategisesta suunnittelusta ja johtamisesta.

Arvostamme hakijoissa vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, myönteistä ihmiskuvaa sekä kokemusta moniarvoisista työympäristöistä. Englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Virkojen palkka on 5 602 euroa kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Virat täytetään 1.1.2016 alkaen. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

Tietoa tehtävästä ja nuorisoasiainkeskuksesta saa osoitteesta http://osp.munstadi.fi.
Lisätietoja antaa nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio puh. 09 310 89045, tommi.laitio@hel.fi.

Hakuaika alkaa 2.8. ja päättyy 17.8.2015 virka-ajan päättyessä klo 16.
Hakuasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.Työavaimilla olevat hakuilmoitukset löytyvät osoitteesta: www.helsinkirekry.fi

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa