Avoin kirje Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n syyskokoukselle 23.11.2017

Yhteistyötarjous Allianssin lisäksi Nuorisotutkimusseura ry:lle ja opetus- ja kulttuuriministeriölle

Me, Kanuuna-verkoston kaupungit vaadimme, että Allianssi ry tarkistaa hallituksen päätöstä lakkauttaa Nuorisotyö-lehti 1.1.2018. Ehdotamme, että Nuorisotyö-lehdelle nykyisessä muodossaan annetaan lisäaikaa vuodelle 2018. Ehdotamme, että Allianssi, Nuorisotutkimusseura, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kanuuna-verkosto istuvat samaan pöydän ääreen ja laativat suunnitelman ammatillisesti, journalistisesti ja sisällöltään monipuolisesta julkaisusta vuoden 2018 kevään aikana. Lehti voi ilmestyä myös digitaalisena.

Ehdotamme lisäksi, että uudet suunnitelmat testataan avoimessa ja läpinäkyvässä prosessissa järjestöjen, kuntien ja erilaisten toimijoiden kesken. Yhteisellä dialogialla voimme osoittaa, että koko nuorisotoimiala pystyy ja kykenee toteuttamaan nykyaikaan ja tulevaisuuteen liittyvän moniäänisyyden.

Nuorisotoimiala on merkittävä toimija suomalaisten kuntien, järjestöjen ja erilaisten yhteisöjen toimintakentässä. Erityisesti sillä on merkitystä suomalaisten nuorten mahdollisuuteen ponnistaa kuntien, järjestöjen ja erilaisten yhteisöjen toiminnan kautta vaikuttamaan ja osallistumaan monipuolisesti sekä kansallisella että kansainvälisillä areenoilla.

Yksi toimialan vahvuus on verkostomainen toimintatapa. Samassa pöydässä istuvat parhaimmillaan edellä mainitut tahot, joilla kaikilla on samansuuntainen tavoite nuorten hyvinvoinnin edistämisessä, osallistumisen ja vaikuttamisen vahvistamisessa sekä yhteisenä äänenä toimimisena toimialan kehittämisessä.

Allianssin hallituksen tekemä yksipuolinen päätös Nuorisotyö -lehden lakkauttamisesta rikkoo yhteistä verkostomaista ja avointa toimintatapaa, yhdenvertaisuutta vahvistavaa arvomaailmaa ja toimialan moniäänisyyttä. Päätöksellään Allianssin hallitus vähentää toimialan vahvaa roolia yhteiskunnassa. Allianssi on tehnyt päätöksen yksipuolisesti ja verkostokumppaneita kuulematta.

Nuorisotyö-lehti, ammattialan oma julkaisu, on tärkeä väline toimialan sisällä ja ulkopuolella. Nuorisotyöllä on ollut vahva asema moniammatillisessa ja -monitoimijaisessa kentässä. Väitämme, että lehdellä on ollut merkitys nuorisotyön arvostuksen vahvistumisessa meneillään olevissa rakenteellisissa muutoksissa. Nuorisotyön ääni kuuluu ja lehti on yksi konkreettinen esimerkki pienen toimialan vahvuudesta.

Lehti on 70-vuotisen historian aikana kokenut tuulet ja myrskyt. Allianssin tekemä päätös lehden lakkauttamisesta ei ole myrsky vesilasissa. Päätös rikkoo jotain ainutkertaista ja ainutlaatuista nuorisotyön kentällä. Otetaan lisäaika ja sovitaan yhdessä nuorisotyön vahvistamisesta sekä sisällöllisesti monipuolisesta ammattialan julkaisusta.

Kanuuna-verkosto toivoo, että yhteistyö Allianssin kanssa voi jatkua myös nuorisotyöntekijöille suunnattujen suurten koulutustapahtumien osalta tulevaisuudessa.

Joensuussa 10.11.2017

Lisätietoja:

Jouni Kivilahti jouni.kivilahti@lahti.fi,  0505184492 Kanuuna-verkoston pj

Katariina Soanjärvi katariina.soanjarvi@jyvaskyla.fi, 0503507939 Kanuuna-verkoston ohjausryhmän jäsen 2018-2019

Lisätietoja myös allekirjoittaneilta (mukana kaikki 27 Kanuuna-kaupunkia):

Espoon kaupungin nuorisopalveluiden päällikkö merja.nordling@espoo.fi, 043 824 7060

Espoon kaupungin alueellisen nuorisopalveluiden päällikkö tero.luukkonen@espoo.fi 0503213813

Helsingin kaupungin nuorisoasiainjohtaja mikko.vatka@hel.fi  040 6791 606

Hyvinkään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja simo.varjonen@hyvinkaa.fi 0405400172

Hämeenlinnan kaupungin nuoriso- ja lastenkulttuuripäällikkö noora.herranen@hameenlinna.fi 0408696374

Joensuun kaupungin nuorisojohtaja jouni.erola@joensuu.fi 0505758043

Jyväskylän kaupungin palvelupäällikkö katariina.soanjarvi@jkl.fi 0503507939

Järvenpään nuorisopalveluiden päällikkö juha.saurama@jarvenpaa.fi, 040 315 2632

Kokkolan nuorisopalveluiden vs. nuorisotoimenjohtaja ike.rintala@kokkola.fi, 044 7809 818

Kotkan kaupungin nuorisotoimenjohtaja leena.ruotsalainen@kotka.fi 0407790162

Kouvolan kaupungin nuorisopalvelujen palveluvastaava tuula.soininkallio@kouvola.fi 0405830596

Kuopion kaupungin nuorisopäällikkö jari.vaananen@kuopio.fi 0447182661

Lahden kaupungin nuorisotoimenjohtaja ja Kanuuna-verkoston puheenjohtaja jouni.kivilahti@lahti.fi 0505184492

Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimenjohtaja sirpa.raikkonen@lappeenranta.fi,0405126567

Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimintayksikön päällikkö kimmo.holkki@lappeenranta.fi 0400154596

Lohjan nuorisopalvelut palvelupäällikkö merja.hukkanen@lohja.fi, 050 5479129

Mikkelin kaupungin liikunta- ja nuorisojohtaja antti.mattila@mikkeli.fi 0447942431

Nurmijärven nuorisopalvelujen nuorisopäällikkö merja.winha-jarvinen@nurmijarvi.fi, 040 317 2060

Oulun kaupungin perusopetus- ja nuorisojohtaja marjut.nurmivuori@ouka.fi

Porin kaupungin nuorisotyön esimies anne.leppanen@pori.fi 0447011424

Porvoon kaupungin nuorisopalveluiden päällikkö nina.jorkama@porvoo.fi 0405500580

Rauman nuorisopalveluiden nuorisopäällikkö anja.hamalainen@rauma.fi, 02 834 3269

Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelujen esimies nella.sepanheimo@rovaniemi.fi 04006988923

Salon kaupungin nuorisopalvelujen esimies johanna.paananen@salo.fi 0447784800

Seinäjoen kaupungin nuorisotoimenjohtaja pekka.hautamaki@seinajoki.fi 0407748480

Tampereen kaupungin nuorisopalvelujohtaja jukka.etu-seppala@tampere.fi 0503422812

Turun kaupungin nuorisopalvelujohtaja annina.lehtio-vainio@turku.fi 0505546127

Vaasan kaupungin nuorisotoimenjohtaja tuula.ahonpaa@vaasa.fi 0405207112

Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden johtaja riikka.astrand@vantaa.fi 0505394555