ACCESS-ARVIOINTIHANKE

Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskuksen ja IOM:n (International Organization for Migration) ACCESS –kumppanuushankkeen kohderyhmänä oli monikulttuuriset nuoret ja se pyrki edistämään nuorten halukkuutta osallistua yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun sekä parantaa nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia. Suomen lisäksi hanke toteutettiin Espanjassa, Ranskassa, Romaniassa ja Tsekin tasavallassa. ACCESS -hankkeen päärahoittaja on Euroopan Komissio.

Hankkeen aikana jokaisessa hankemaassa toteutettiin vertaisarviointi. Vertaisarviointiin osallistuivat kustakin kaupungista arviointipari, jonka muodostivat kaupungin työntekijä ja nuori vertaisohjaaja. Arvioinnilla selvitettiin kussakin kaupungissa nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon sekä annettiin kehittämisehdotuksia. Hankkeen myötä kehitettiin itsearviointityökalu muiden kuntien käyttöön.

ACCESS itsearviointityökalu on päättäjille ja nuorten kanssa työskenteleville suunnattu verkkopohjainen sovellutus, jonka avulla organisaatiot ja kunnat voivat arvioida omia käytäntöjään ja strategioitaan maahanmuuttajanuorten osallistamiseen. Työkalun taustalla oleva vertailumateriaali perustuu ACCESS –vertaisarvioinnin yhteydessä kehitettyihin indikaattoreihin ja tutkimuksen viiteen osa-alueeseen: osallistumiseen, vaikutuksiin, motivointiin ja osallistamiseen, tietoon ja osaamiseen sekä strategiaan. Arviot väitteiden toteutumisesta perustuvat hankkeessa mukana olleiden arvioitsijoiden näkemyksiin.

ACCESS itsearviointityökalu kutsuu käyttäjää pohtimaan oman organisaation vahvuuksia ja kehittämisalueita. Se myös tarjoaa mahdollisuuden tutustua Helsingin, Prahan, Marseillen, Barcelonan ja Cluj Napocan hyviksi arvioituihin käytäntöihin maahanmuuttajanuorten osallistamisessa.

Itsearviointityökalu ja hankkeen materiaali löytyvät osoitteesta

www.accessyouth.eu

 

Lisätiedot:

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Suunnittelija Mervi Smahl-Laurikainen

mervi.smahl-laurikainen@hel.fi